I Klauzula Informacyjna – Formularz rekrutacyjny / program poleceń

Jeżeli wysłana przez Ciebie wiadomość zawiera dane osobowe podane w związku z Twoim udziałem w procesie rekrutacyjnym, informujemy że:

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Call Center Dynamic Sales S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000551007, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 złotych, NIP: 8982167236, REGON: 021120788.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi Twojego zgłoszenia w procesie rekrutacyjnym do czasu zakończenia tego procesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Po zakończeniu procesu rekrutacji Twoje dane będą przechowywane przez okres 3 lat w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 3. Odbiorcami danych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT – pamiętaj jednak, że takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniem oraz spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej CCIG Group: CCIG Group sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33, Call Center Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoska 16, Unique People sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33, Call Connect sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 16, CCIG MED sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33, CCIG BPO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33 oraz - jeśli kontaktujesz się z nami w sprawie nawiązania współpracy na Ukrainie - CCIG UKRAINA TOB (sp. z o.o.) z siedzibą w Kijowie na Ukrainie (02156) przy ul. Bratysławskiej 14B przez, okres 3 lat.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym.
 5. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych.
 6. Przysługuje Ci prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wycofania zgody w przypadku jej wyrażenia, w dowolnym momencie.
 7. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 8. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się z inspektorem ochrony danych (IOD): biuro@ccds.pl
 9. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez okres 3 lat od daty podania danych osobowych.
 10. Jeśli uczestniczysz w naszym procesie rekrutacyjnym musisz wiedzieć, że rozmowy audio oraz telefoniczne mogą być przez nas nagrywane po uprzednim, dobrowolnym wyrażeniu przez Ciebie zgody. Do prowadzenia rozmów wykorzystujemy platformę Google Meet, której dostawcą jest Google Cloud Poland sp. z o.o. lub rozmowa jest przeprowadzana przez telefon. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności oraz Warunkami korzystania z usług Google Meet, które znajdziesz TUTAJ. Nagrania wykorzystujemy i przechowujemy przez okres 1 miesiąca tylko i wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

  Obecne rekrutacje – zgoda:

  Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Call Center Dynamic Sales S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-109) przy ul. Kiełbaśniczej 28 danych osobowych podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych dla celów obecnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Call Center Dynamic Sales S.A. Zapoznałem się również klauzulą informacyjną.

  Wyrażam dobrowolnie zgodę na nagranie przez Call Center Dynamic Sales S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-109) przy ul. Kiełbaśniczej 28, wykorzystywanie oraz przechowywanie przez okres 1 miesiąca, mojego głosu podczas rozmowy rekrutacyjnej przeprowadzonej przez telefon na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Przyszłe rekrutacje – zgoda:

  Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Call Center Dynamic Sales S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-109) przy ul. Kiełbaśniczej 28 danych osobowych podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Call Center Dynamic Sales S.A. Zapoznałem się również z klauzulą informacyjną.

II Klauzula Informacyjna – Formularz Kontaktowy

Informujemy, że:

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Call Center Dynamic Sales S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-109) przy ul. Kiełbaśniczej 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000551007, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 złotych, NIP: 8982167236, REGON: 021120788.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu z Tobą w odpowiedzi na skierowane przez Ciebie zapytanie, do czasu zamknięcia Twojego zgłoszenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadnione interesy Administratora). Po udzieleniu odpowiedzi dane będą przetwarzane w terminach, o których stanowią przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Odbiorcami danych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT – pamiętaj jednak, że takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniem oraz spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej CCIG Group: CCIG Group sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33, Call Center Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoska 16, Unique People sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33, Call Connect sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 16, CCIG MED sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33, CCIG BPO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33 oraz - jeśli kontaktujesz się z nami w sprawie nawiązania współpracy na Ukrainie - CCIG UKRAINA TOB (sp. z o.o.) z siedzibą w Kijowie na Ukrainie (02156) przy ul. Bratysławskiej 14B przez, okres 3 lat.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do obsługi Twojego zapytania, a podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda.
 5. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych.
 6. Przysługuje Ci prawo do dostępu do treści danych, ich poprawiania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie.
 7. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 8. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się z inspektorem ochrony danych (IOD): biuro@ccds.pl
 9. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez okres 3 lat od daty podania danych osobowych.
 10. Informujemy również, że dane mogą być przetwarzane do celów:
  1. marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeśli wyrazisz na to zgodę - w tym przypadku Twoje dane będą przez nas przetwarzane do momentu skutecznego wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzanych danych. Po tym czasie dane mogą być przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  2. przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy lub w związku z zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w tym przypadku dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do wykonania umowy lub do czasu jej zakończenia. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń (wynikający z obowiązujących przepisów prawa), jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

III. Klauzula informacyjna – Przetwarzanie danych pozyskanych przez zewnętrznych dostawców administratora w serwisach internetowych

Informujemy, że:

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Call Center Dynamic Sales S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-109) przy ul. Kiełbaśniczej 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000551007, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 złotych, NIP: 8982167236, REGON: 021120788.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu z Tobą i przedstawienia informacji o naszych partnerach, na rzecz których realizujemy usługi call center oraz w celach marketingowych realizowanych na rzecz naszych partnerów, oraz pobrania odpowiedniej zgody na rzecz tych partnerów, o ile będzie to wymagane przepisami prawa.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu z Tobą i przedstawienia informacji o naszych partnerach, na rzecz których realizujemy usługi call center oraz w celach marketingowych realizowanych na rzecz naszych partnerów, oraz pobrania odpowiedniej zgody na rzecz tych partnerów, o ile będzie to wymagane przepisami prawa.
 4. Odbiorcami danych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT – pamiętaj jednak, że takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniem.
 5. Dane będą przetwarzane przez administratora przez czas odpowiadający okresowi licencji na wykorzystanie danych udzielonej przez zewnętrznego dostawcę administratora.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO jest Twoja zgoda.
 7. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych.
 8. Przysługuje Ci prawo do dostępu do treści danych, ich poprawiania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie.
 9. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
 10. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się z inspektorem ochrony danych (IOD): biuro@ccds.pl.

Dla akcjonariuszy:

Od  1 stycznia 2020 r. wszystkie spółki akcyjne mają obowiązek zamieszczania na ich stronie internetowej w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wszelkich wymaganych przez prawo lub statut ogłoszeń pochodzących od spółki.
Zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej nie zastępuje obowiązku dokonania ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - jest dodatkowym narzędziem komunikacji z akcjonariuszami.

Akcjonariat
Jedynym akcjonariuszem Call Center Dynamic Sales S.A. jest CCIG Group sp. z o.o., która posiada 100 % akcji spółki.
Kapitał zakładowy spółki wynosi 200.000,00 złotych i dzieli się na:
akcje serii A - 100.000 akcji nieuprzywilejowanych

akcje serii B - 100.000 akcji nieuprzywilejowanych.

Ogłoszenia
1. Ogłoszenie dotyczące dematerializacji akcji Call Center Dynamic Sales S.A.
2. Wezwanie nr 1 do złożenia akcji Call Center Dynamic Sales S.A. w celu ich dematerializacji
3. Wezwanie nr 2 do złożenia akcji Call Center Dynamic Sales S.A. w celu ich dematerializacji
4. Wezwanie nr 3 do złożenia akcji Call Center Dynamic Sales S.A. w celu ich dematerializacji
5. Wezwanie nr 4 do złożenia akcji Call Center Dynamic Sales S.A. w celu ich dematerializacji